அமெரிக்கா ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும் ஜெர்மன்

அமெரிக்கா ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும் ஜெர்மன்
Spread the love

அமெரிக்கா ஏவுகணைகளை தயாரிக்கும் ஜெர்மன்

ஜெர்மன் நாடிநடத்து அமெரிக்காவின் பல்குழல் பீரங்கு ஏவுகணை செலுத்தியான HIMARS multiple launch rocket system த்தை தயாரிக்கிறது .

இந்த ஏவுகணைகள் பலநூறு தயாரிக்க பட்டு அவை விரைவில் உக்கிரேனுக்கு விநியோக செய்ய படும் என அமெரிக்கா ஆயுத தயாரிப்பு கூட்டணி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது .

ரசியாவுக்கு எதிராக செயல்பட ஆரம்பித்துள்ள ஜெர்மன் செயல்பாடு ரசியாவை கொதிப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது .