அமெரிக்கா ஈரான் வானில் மோதல் |துரத்திய ஈரான் விமானங்கள் |Ethiri News

ஈரானுக்கும் நுழைந்த அமெரிக்கா விமானம் |துரத்திய ஈரான் போர் விமானங்கள்

அமெரிக்கா ஈரான் வானில் மோதல் |துரத்திய ஈரான் விமானங்கள் |Ethiri News

அமெரிக்கா கடற்படை விமனம ஒன்று ,ஈரான் ,வான் எல்லைக்கு நுழைந்த நிலையில் ,ஈரான் போர் விமானங்கள் அமெரிக்கா விமானத்தை துரத்தி சென்றன .இதனால் இரு நாடுகளுக்கு இடையில் பெரும் பதட்டம் ஏற்பட்டது .

தமது நாட்டின் எல்லை கோட்டை கடந்து ,அத்து மீறி ,
அமெரிக்கா இராணுவ போர் ,விமானங்கள் தமது நாட்டுக்குள் நுழைந்தன.
அந்த வானூர்திங்க்ளை கண்ணுற்ற ,வான் காப்பு படையினர் ,
அத்துமீறி நுழைந்த வான் பறவைகளுக்கு , அவசர அபாயகர எச்சரிக்கையை விடுத்தனர் .

அபாயகர ,சிவப்பு எச்சரிக்கை, விடுக்க பட்டதை அடுத்து ,
வெள்ளை மாளிகை ,சண்டை வானூர்திகள், அங்கிருந்து தப்பி சென்றன .