அமெரிக்கா இராணுவ தளமீது தாக்குதல்|isreal gaza war| வீடியோ

அமெரிக்கா இராணுவ தளமீது தாக்குதல்|isreal gaza war| வீடியோ
Spread the love


அமெரிக்கா இராணுவ தளமீது தாக்குதல்|isreal gaza war| வீடியோ

அமெரிக்கா இராணுவ தளமீது திடீர் தாக்குதல்
நடத்த பட்டுள்ளது ,மக்களை உடனே வெளியேறுக இஸ்ரேல் மீளவும்
எச்சரிக்கை .

காசா நகரில் உள்ள பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இஸ்ரேல் புதிய கட்டாய இடப்பெயர்வு அறிவிப்பை வெளியிட்டு, தெற்கு காசாவில் உள்ள கான் யூனிஸின் மேற்கில் உள்ள அல்-மவாசி பகுதிக்கு செல்லுமாறு கூறியுள்ளது.

அமெரிக்கா இராணுவ தளமீது தாக்குதல்|isreal gaza war| வீடியோ

வீடியோ