அமெரிக்கா அழியும் ஈரான்

அமெரிக்கா அழியும் ஈரான்

அமெரிக்கா அழியும் ஈரான்|

அமெரிக்கா ஈரான் மீது போரினை தொடுத்தால் அமெரிக்கா அழியும் என ஈரான் மிரட்டியுள்ளது . அமெரிக்காவை ஓட வைக்க ரசியாவுக்கு ஏவுகணைகளை வழங்குகிறது .

இதில் அழுத்தி காணொளி பார்க்க