அமெரிக்கா அதிகாரி இலங்கை வந்தார்

அமெரிக்கா அதிகாரி இலங்கை வந்தார்

அமெரிக்கா அதிகாரி இலங்கை வந்தார்

அமெரிக்காவின் அரசியல் விவகாரங்களுக்கான துணை செயலர் விக்ட்டோரிய நூலண்ட் இலங்கை வந்தடைந்தார் .

இலங்கை வந்தடைந்த இவர் இலங்கையின் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க,
மற்றும் முக்கிய அரசியல் கட்சிகளை சந்தித்து பேச்சில் ஈடுபடுவார் என எதிர் பார்க்க படுகிறது .

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை கூட்ட தொடர் இடம் பெறும் கால பகுதியை அண்மித்து ,இவ்வாறான அதிகாரிகள் இலங்கை வந்து செல்வது வழமையான ஒன்றாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது .

இதன் பொழுதே அமெரிக்கா இலங்கையுடன் பேரம் பேச்சில் ஈடுபடுகிறது எனப்படுகிறது .