அமெரிக்காவை மத்திய கிழக்கில் இருந்து துரத்துவோம் ஈரான் |IRGC chief iran|Iran |America|Middle East| ethiri news iran

அமெரிக்காவை மத்திய கிழக்கில் இருந்து துரத்துவோம் ஈரான் |IRGC chief iran|Iran |America|Middle East| ethiri news iran
Spread the love


அமெரிக்காவை மத்திய கிழக்கில் இருந்து துரத்துவோம் ஈரான் |IRGC chief iran|Iran |America|Middle East| ethiri news iran

எதிரிகளை ஒடவைத்து ஈரான் வென்றது எப்படி .
பெரும் தாக்குதல்கள் ஈரான் இராணுவத்தால் முறியடிப்பு ,
இஸ்லாமிய புரட்சி படைகள் புதிய ஆயுதங்கள் உருவாக்கம்