அமெரிக்காவின் புதிய ஆயுதம் சூடுபிடித்த யுத்தம்

அமெரிக்காவின் புதிய ஆயுதம் சூடுபிடித்து யுத்தம்
Spread the love

அமெரிக்காவின் புதிய ஆயுதம் சூடுபிடித்து யுத்தம்

அமெரிக்காவின் புதிய ஆயுதம் சூடுபிடித்து யுத்தம் ,ரஷ்ய இராணுவத்தின் முன்னேற்றத்தை அடுத்து அமெரிக்கா வழங்கிய பல நூறு மில்லியன் புதிய ஆயுதம் .

இதில் அழுத்தியும் காணொளி பார்க்கலாம்