அமெரிக்காவால் வீழ்த்த முடியாத சீனா அணுகுண்டு ஏவுகணை

அமெரிக்காவில் வீழ்த்த முடியாத சீனா அணுகுண்டு ஏவுகணை

அமெரிக்காவால் வீழ்த்த முடியாத சீனா அணுகுண்டு ஏவுகணை

அமெரிக்கா இராணுவத்தால் வீழ்த்தா முடியாத அணுகுண்டு
ஏவுகணையை சீனா சோதனை செய்து
அதிக எண்ணிக்கையில் தயாரித்து வருகிறது .

அமெரிக்கா இராணுவத்தில் இருந்து கசிந்த தகவல்களில் ,
சீனாவின் புதிய DF-27 ஏவுகணை மிக ஆபத்தானது என ,
அமெரிக்கா இரகசிய தகவல் தெரிவித்துள்ளது .

அமெரிக்காவில் உள்ள ஏவுகணை தடுப்புக்கள் மற்றும்
ரேடார்களுக்கு சிக்காது பயணிக்கும்
திறனை கொண்டதாக இந்த ஏவுகணையை
சீனா தயரித்துள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்காவால் வீழ்த்த முடியாத சீனா அணுகுண்டு ஏவுகணை

இதனால் சீனாவிடம் சீண்டினால் அமெரிக்கா என்ற
நாடு காணாமல் போகும் பேராபத்து
எழுந்துள்ளதாக ,வெளியான ஆவண கசிவின் ஊடாக அம்பல மாகியுள்ளது .

உலக நாடுகளில் சீனா சூப்பர் கீரோவாக மாறி வருவதும் ,
அதனால் சீனாவை வல்லரசு அமெரிக்காவினால் கூட அடக்க முடியாது ,
என்ற நிலையில் அமெரிக்கா சிக்கியுள்ளதை இவை காண்பிக்கிறது .