அதிகரித்த இஸ்ரேல் உயிரிழப்பு|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

அதிகரித்த இஸ்ரேல் உயிரிழப்பு|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war
Spread the love


அதிகரித்த இஸ்ரேல் உயிரிழப்பு|இஸ்ரேல் போர் |isreal Gaza war|palestine isreal war

அதிகரித்த இஸ்ரேல் இராணுவ உயிரிழப்பு ,ஹமாஸ் படைகள் கொடூர தாக்குதல்.


இஸ்ரேல் டாங்கி படை தளபதிகள் உள்ளிட்ட
முக்கிய படை பிரிவின் சிப்பாய்கள் களப்பலி

முடக்க படும் காலாட் படை

full video