அசானி பாட்டால் அழுத மக்கள் |அசானி வெற்றி மக்கள் கருத்து |asani saregamapa songs |zee tamil asani |

அசானி பாட்டால் அழுத மக்கள் |அசானி வெற்றி மக்கள் கருத்து |asani saregamapa songs |zee tamil asani |
Spread the love

அசானி பாட்டால் அழுத மக்கள் |அசானி வெற்றி மக்கள் கருத்து |asani saregamapa songs |zee tamil asani |

அசானி பாட்டால் அழுத மக்கள் |அசானி வெற்றி மக்கள் கருத்து |asani saregamapa songs |zee tamil asani |

மக்களை அழவைத்த அசானி ,இலங்கை கண்டி சின்ன குயில் கொண்டாடும் மக்கள் கண்ணீர் செவ்வி ,கண்ணீரில் கரைந்த தமிழினம் ,நெஞ்சுருக்கும் சம்பவங்கள் ,அசானியின் இரண்டாவது பாடல் காட்சிகள் இதோ,

சரிகமப மேடையில் அசானி பாடி அசத்திய இரண்டாவது பாடல் தாலி வரம் பாடல் ORU thali varam paadal
asaani ,asaanisong Msrilankaasaani
srilankaasaani ,saregamapalittlechamps ,srilankachildasaani ,zeetamil ,zeetamilsongs

அசானி full video