அகோர ரொக்கட் தாக்குதல்|hamas rocket fired|

அகோர ரொக்கட் தாக்குதல்|hamas rocket fired|
Spread the love


அகோர ரொக்கட் தாக்குதல்|hamas rocket fired|

இஸ்ரேல் இராணுவத்தின் மீது அகோர ரொக்கட் தாக்குதல்
பல இஸ்ரேல் இராணுவம் காயம் .

காசா மருத்துவமனை தாக்குதல் சிக்கிய இஸ்ரேல் இராணுவம் .

வீடியோ